Die regverdige assessering van huistale in Graad 12 is moontlik

language assessment fairnessDie huidige assessering van die elf huistale (“home languages”) in die Graad 12-eindeksamen is onregverdig. Dit dra ook by tot die ongeloofwaardigheid van die eindeksamen wat elke jaar deur Umalusi gesertifiseer moet word, is die bevinding van ‘n drietal navorsers: Colleen du Plessis (UV), Sanet Steyn (NWU) en Albert Weideman, ICELDA direkteur. Hul voorlopige bevindinge van ‘n uitgebreide projek is pas op Litnet Akademies gepubliseer: Die assessering van huistale in die Suid-Afrikaanse Nasionale Seniorsertifikaateksamen – die strewe na regverdigheid en groter geloofwaardigheid.

Daar is ook ‘n onderhoud met twee van die outeurs (die een was oorsee) by hierdie adres. Deur verskeie ander formate voor te stel, en terug te keer tot die voorskrifte van die kurrikulum, reken die outeurs tog dat regverdige meting van taalvermoë oor die 11 tale heen moontlik is. Die ambisieuse projek gaan aanvanklik slegs die eksaminering van Engels, Afrikaans en Sesotho betrek. Nogtans sal dit op die ou end staatmaak op die politieke wil om die bevindinge deur te voer. Hef aan lê dus nog voor!

Originally posted 8 May 2016.
Share: