Nuwe toets van akademiese geletterdheid vir nagraadse studente

ICELDA team 3‘n Nuwe toets van akademiese geletterdheid vir nagraadse studente word tans in Afrikaans ontwikkel. Dit sal die Toets van Akademiese Geletterdheid vir Nagraadse Studente (TAGNaS) genoem word, en is die uitkoms van ‘n aanbeveling deur Colleen du Plessis in ‘n vroeëre studie van TALPS. “Dit maak die aanbod van taaltoetse soveel wyer,” sê die leier van die ontwerpspan, Albert Weideman, “en terselfdertyd dra dit by tot die bevordering van veeltaligheid op ‘n tydstip wat daardie ideaal toenemend onder druk is.”  ‘n Paneel deskundiges in taaltoetsontwerp het ‘n week of wat gelede in Bloemfontein byeengekom om te help opstel en ontwikkel aan die onderskeie subtoetse in TAGNaS. As riglyn het hulle ‘n onlangse verfyning van die toetskonstruk gebruik. In die weke en maande wat voorlê gaan komponente van die toets eers uitgetoets word voor die items en take verder verfyn word.

Op die foto, van links na regs: Nico Combrink (UV), Johannes Mahlasela and Sanet Steyn (NWU), Gini Keyser (UV, wat die studie onderneem), Jurie Geldenhuys (UP), Jo-Mari Myburgh and Albert Weideman (UV).

Originally posted 26 January 2016.
Share: