Sample tests

Please note that these tests are intended for illustration purposes only. The test that you will write may not have all of the subtests that these samples contain. But all test the same construct.

TALL

For a typical Test of Academic Literacy Levels (TALL) in PDF, click here (468 KB).

TALPS

For a typical Test of Academic Literacy for Postgraduate Students (TALPS) in PDF, click here (468 KB) .

© The sample tests are copyrighted and intended for online viewing purposes only.

TAG

Vir ‘n voorbeeldtoets van Toets van Akademiese Geletterdheidsvlakke (TAG) klik hier  (342 KB).

© As gevolg van outeursreg, mag die voorbeeldtoetse slegs aanlyn gelees word. U samewerking word waardeer.